22 Mar

Zjazd stowarzyszenia Obywatelski Dolny Śląsk

W niedzielę 17 marca, w wypełnionej po brzegi sali konferencyjnej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich odbyło się spotkanie członków stowarzyszenia Obywatelski Dolny Śląsk. Głos zabierali reprezentanci ODŚ z całego regionu. Dominującym tematem rozmów był rozwój i plany stowarzyszenia na przyszłość, jakkolwiek w wystąpieniach nie zabrakło odniesień do bieżących spraw mieszkańców Dolnego Śląska. Wśród prelegentów znaleźli się m. in.  prezydent Wrocławia i prezes stowarzyszenia Rafał Dutkiewicz, radni Rady Miejskiej Jarosław Krauze i Jerzy Michalak, starosta powiatu świdnickiego Zygmunt Worsa, wiceprezes ODŚ Jerzy Zieliński oraz radni Sejmiku i członkowie Zarządu ODŚ: Andrzej Łoś, Paweł Wróblewski, Patryk Wild.

Prezydent Wrocławia i zarazem prezes ODŚ, Rafał Dutkiewicz, zwrócił uwagę na poważny problem radykalizującego się podziału między Wrocławiem a Dolnym Śląskiem, który pogłębia się za rządów marszałka Rafała Jurkowlańca. Pan Prezydent podkreślił jak ważna jest w tej sytuacji solidarność oraz współpraca Dolnoślązaków – „Do wyborów w 2014 pójdziemy w wymiarze lokalnym i regionalnym. Dolny Śląsk jest jednością!”.

Radni Sejmiku Patryk Wild, Andrzej Łoś oraz Paweł Wróblewski opowiadali o walce z uchwaloną pod koniec lutego strategią Dolnego Śląska, która prócz swej niejasności i zawiłości, nie spełnia wymogów proceduralnych. Radni wprost określili strategię jako „legislacyjny bubel”. „Dobra strategia powinna dać się streścić w kilku zdaniach” – mówił Andrzej Łoś.

 

 

 

 

 

 

 

Wiceprezes ODŚ Jerzy Zieliński w swoim wystąpieniu, jak sam mówi, „upomniał się o zachodnie rubieże Dolnego Śląska”. Skrytykował aktualną strategię aglomeracji jeleniogórskiej, która „nie nosi żadnych znamion strategii”.

Nie zabrakło również krytycznych odniesień wobec systemu partyjnego. Paweł Wróblewski mówił: „Partie polityczne w pierwszym rzędzie skupiają się jedynie na utrzymaniu władzy, nie na sprawnym rządzeniu.”, podobnie wypowiadał się Andrzej Łoś: „Partie polityczne są partiami skrajnie zoligarchizowanymi, zarówno na poziomie centralnym i lokalnym”. „PO i PiS maja jeden cel: nie dopuścić nikogo innego do procesu podejmowania decyzji w parlamencie” – to z kolei słowa Jerzego Krauze. Zmiana obowiązującego porządku partyjnego była również tematem przemówienia koordynatora akcji Zmieleni.pl Patryka Hałaczkiewicza, który dzień wcześniej uczestniczył w spotkaniu ponad 100 organizacji pozarządowych pod szyldem „Platformy Oburzonych”. Głównym zamierzeniem „Oburzonych” jest doprowadzenie do takich zmian w prawie o referendach, aby obywatelskie wnioski o ich przeprowadzenie nie mogły być z miejsca odrzucane przez rządzących oraz wprowadzenie Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.

Głos następnie zabrał Piotr Wojtyczka. Dyrektor biura ODŚ w swoim wystąpieniu wytyczył ramy koordynowania wewnętrznych prac stowarzyszenia, jak również wyznaczył nowe obszary obecności ODŚ, wśród których nie zabraknie mediów społecznościowych. Na potwierdzenie słów Wojtyczki spotkanie i prelekcje były relacjonowane na żywo na facebooku i twitterze.

Spotkanie zakończyła zapowiedź kolejnego zjazdu członków ODŚ, który odbędzie się w maju tego roku.

 

 

Źródło: http://www.obywatelskidolnyslask.pl/zjazd-stowarzyszenia-obywatelski-dolny-slask/ 

Jedna myśl na temat “Zjazd stowarzyszenia Obywatelski Dolny Śląsk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *