22 Lis

Synonim

W Oleśnicy synonimem dla słowa „burmistrz” jest nazwisko „Bronś”. Po ogłoszeniu nazwisk potencjalnych kandydatów w medialnej giełdzie plotkarsko-politycznej (prezentującej jednak dość prawdopodobne typy), wydaje się, że synonim się umocni.

Okrągło licząc, dwadzieścia lat rządów Bronsia obejmuje całe pokolenie zupełnie dorosłych już ludzi, którzy dorastali, kształcili się i być może zakładali rodziny pod rządami tego samego człowieka. Część „pokolenia JB” szuka alternatywy dla hegemona, część broni status quo, a część największa ma to wszystko gdzieś – i to właśnie ta część zadecyduje o wyniku wyborów.

Dojrzalsi kontestatorzy aktualnych rządów są pryncypialni i oczekują albo wypalenia gorącym żelazem istniejącego układu towarzysko-samorządowego, albo przynajmniej obietnicy niepogorszenia ich obecnej sytuacji. Problem tej pierwszej grupy polega na tym, że największym pracodawcą w mieście jest samo miasto. Urzędy, spółki samorządowe, placówki oświatowe, stowarzyszenia czerpiące dotacje z miejskiej kasy, zatrudniają i skupiają wokół siebie mnóstwo osób. Do tego dochodzą rodziny. Ich szefem – pośrednim lub bezpośrednim – jest burmistrz. W niektórych przypadkach starosta, czyli koledzy. Może nie być w ich interesie sprowadzenie wielkiego inwestora, zatrudniającego podobną liczbę pracowników, ludzi wykształconych, ambitnych i nieskrępowanych w działalności społecznej służbowymi zobowiązaniami. Tym bardziej, że kłóci się to z koalicyjną koncepcją miasta-sypialni, czyli miasta, z którego się wyjeżdża, żeby realizować swoje ambicje zawodowe gdzieś  indziej.

Nikt nie wie, jak będzie wyglądać nowa Rada Miasta. Na kandydatów nie będą pracować już listy wyborcze – w JOW-ach liczą się ludzie, szyldy partyjne mniej. Każde ugrupowanie potrzebuje zatem dwudziestu jeden pewniaków, inaczej w RM nie będzie się liczyć. Tylko PS 2002 jest w stanie wystawić wszędzie mocnych kandydatów; mieliśmy przykład listy „Galacticos” (tak ich wówczas nazwałem) trzy lata temu. Pozostałe komitety zgłoszą liderów i „wypełniaczy list” do reszty okręgów. Jest możliwe, że niektórzy w ogóle nie zarejestrują kandydatów do RM we wszystkich 21 okręgach, a tylko w części. Dlatego szczególnie istotne dla kształtu Rady będzie wystawienie kandydata w wyborach na burmistrza miasta.

To pokazuje, że jeżeli tyłków nie ruszy olewająca wybory część „pokolenia JB”, synonim pozostanie ten sam.

Jak ich zmobilizować?

 Przekonać, że mają realny wpływ na przyszłość Oleśnicy. Zbudować potrzebę przeprowadzenia zmian w mieście. Działania grup rządzących, próbujących co najmniej utrzymać synekury, a najlepiej je powiększyć, są już widoczne.

Żaden program wyborczy PS 2002, Platformy czy SLD nie obejmie reformy uprzykrzających życie projektów, pod którymi te ugrupowania, często wraz z opozycją się podpisały.

Ci, którzy nie są zadowoleni ze Strefy Płatnego Parkowania, funkcjonowania Straży Miejskiej, pacyfikacji oddolnych inicjatyw obywatelskich godzących w dobre samopoczucie decydentów, niedołężnego zarządzania sportem i rekreacją, siermięgą misji kulturalnej czy chaotycznej, szkodliwej promocji – powinni poszukać kandydata spoza rządzącej obecnie trójcy PS 2002 – PO – SLD.  Kandydata niezależnego od partyjnych baronów (dotyczy także opozycyjnego PiS), skłonnego do śmiałej wizji uczynienia z Oleśnicy najważniejszego partnera Wrocławia w aglomeracji, nie bojącego się korzystania z wiedzy ludzkiego żywiołu i doświadczeń starszych generacji.

Klucz do gabinetu burmistrza spoczywa w kieszeni lekarskiego kitla Michała Kołacińskiego. Paradoks polega na tym, że nie on miałby go używać. Prawo i Sprawiedliwość nie wygrało w Oleśnicy żadnych wyborów, skupia elektorat zdyscyplinowany, ale starszy, do tego dochodzi uwiązanie z politycznymi mocodawcami, stawiające pod znakiem zapytania pełną suwerenność podejmowanych decyzji. Ponadto – jak sugeruje „Panorama Oleśnicka” – sam Kołaciński bardziej liczy na wysokie miejsce na liście wyborczej do sejmu. Nie wyklucza to kandydowania do ratusza, jednak bliższa wydaje mu się być skala powiatowa, poza tym nie będzie chciał pozwolić na prawdopodobne zwycięstwo PO w Radzie Powiatu. Przy większości PiS w RP i fotelu starosty dla nominata tej partii, gabinet w ratuszu mógłby pozostać zajęty przez Bronsia. Platforma nie miałaby władzy, a w PS 2002 doszłoby do przetasowań po porażce w powiecie.

Aby bardziej osłabić Platformę w mieście, PiS powinien wystawić w wyborach na burmistrza kandydata spoza partii. Niezależny kandydat, nawet przy wsparciu ugrupowania Ryszarda Siweckiego, bez zaplecza organizacyjnego nie ma żadnych szans na zbliżenie się do ewentualnej drugiej tury. Przy rekomendacji Kołacińskiego i organizacyjnym wsparciu dla kogoś spoza establishmentu, druga tura jest realna.

Czy lider PiS wykaże się zmysłem politycznym, czy nazwiska prezentowane w mediach się potwierdzą, czy nagle pojawi się ktoś zupełnie niespodziewany – czas pokaże. Zamiana stanowisk w kręgu PS 2002-SLD-PO żadnej nowej jakości do Oleśnicy nie przyniesie, ugruntuje za to na kolejne lata obecny system sprawowania władzy. System na tyle sprawny, że bez szerokiej koalicji opozycyjnej, realnej zmiany w Oleśnicy nie będzie. Pojedyncze wyskoki kandydatów przypomną co najwyżej powiedzenie o waleniu głową w mur.

I być może właśnie tego pragnie polityczna elita.


Foto: History in Pictures

8 Paź

Szczęściarze z magistratu, czyli Martyna lepsza od Nienałtowskiego

Choroba nie pozwala mi, póki co, zwyczajnie funkcjonować, dlatego piszę rzadko i wolno, wolno i rzadko też opuszczam dom.  W ostatnią sobotę września udało mi się jednak dotrzeć do Sali Rycerskiej zamku na spotkanie autorskie z Markiem Nienałtowskim, który promował właśnie swoją książkę o rodzie Podiebradów. Ale po kolei.

Dni Europy. Szeroko promujemy miasto i siebie samych, pokazując bogactwo tzw. oleśnickiej kultury. Są balony, stoiska z miodem i gaciami. Burmistrz, cały w pąsach, pręży obarczoną złotym łańcuchem pierś przed delegacjami z miast partnerskich. Na środku rynku MOKiS ustawia potężne stelaże wystawiennicze. Będzie wystawa związana z Oleśnicą, bo jaka inna mogłaby być z takiej okazji? Otóż – mogłaby. Wobec gości spoza miasta i z zagranicy promujemy Martynę Wojciechowską, związaną z Oleśnicą mniej więcej tak, jak paskudna baba na pierwszym zdjęciu wystawy z wyborami Miss Powiatu.


Martyna na końcu świata, ale przed Oleśnicą. Ciekawy pomysł na promocję naszej kultury przed zagranicznymi gośćmi.

Cóż, MOKiS ma, jak widać, nowatorskie podejście do promocji miasta, ale, zasadniczo, od promocji jest specjalnie do tego celu powołana komórka. Komórka promocyjna w magistracie jest tylko jedna, może mieć zatem problemy komunikacyjne ze światem, któremu ma komunikować wszelakie treści służące sławieniu imienia miasta. Zwłaszcza, że pełni funkcje o wiele znakomitsze. Zajęta sławieniem imienia burmistrza komórka nie zauważyła więc, że oleśnicki autor napisał popularnonaukową książkę o czeskich Podiebradach, którym Oleśnica zawdzięcza potężny rozkwit.

Książka książką, dwa lata temu pan Marek i pani Danka Kubik przygotowali piękną wystawę o tym zasłużonym rodzie. Wystawę prezentowano w oleśnickim zamku, w bazylice, a także w sąsiednich miejscowościach i – bodajże – w Galerii 56 PCEiK-u, który wystawę zamówił i sfinansował. Kiedy przed głównym wejściem do ratusza rozstawiono konstrukcje wystawiennicze byłem pewien, że pokażemy czeskiej delegacji jak dużą wagę przywiązujemy do wspólnej przecież historii, że mamy świadomość, iż ów królewski ród przyczynił się do rozbudowy i unowocześnienia naszego miasta. Tak, byłem pewien, że wreszcie ktoś, kto za to bierze pieniądze, zwróci uwagę na promocyjne aspekty historii Oleśnicy.

A guzik! Z pętelką.

Promocja książki o Podiebradach odbyła się tydzień później, już po Dniach Europy. Przyszło kilkadziesiąt osób, długo trzeba było czekać na wpis Autora. Laudację wygłosił wydawca książki, ks. Wł. Ozimek. Potem w świat historii sztuki w Oleśnicy porwał (tak, porwał!) w znakomitym wykładzie dr Piotr Oszczanowski z Uniwersytetu Wrocławskiego, jak myślę przyjaciel pana Marka i przyjaciel Oleśnicy. Sam Autor o swojej pracy wypowiadał się bardzo skromnie, co akurat dla tego pracowitego człowieka jest najzupełniej typowe. Skromność w tym wypadku nie jest jednak pożądana: książka stanowi kompletną  pozycję popularnonaukową, treść poparto przypisami (bibliografia to 86 pozycji!) oraz dużym zasobem dokumentacji fotograficznej (zdjęcia m.in. W. Piechówki, Z. Podurgiela, W. Mazurkiewicza czy samego pana Marka). Przejrzysty układ i interesująca okładka to już zasługa pani Danuty Obrębskiej-Kubik. Doprawdy, ciężko o bardziej oleśnicką pozycję!

Wśród zgromadzonych osób nie zabrakło Marzeny Helińskiej, dyrektor PCEiK-u, nauczycieli, mediów, oleśniczan zainteresowanych historią i kulturą, niektórych radnych powiatowych oraz osób zgromadzonych wokół stowarzyszenia Dla Oleśnicy i forum pasjonatów lokalnej historii.

Nie było nikogo z władz miasta. Nie było nikogo odpowiedzialnego za promocję Oleśnicy.

Może, kurka wodna, w soboty nie pracują.

Szczęściarze.

P.S. Nakład wynosił tylko 300 egzemplarzy i najprawdopodobniej już został wyczerpany, co tylko pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie na rzetelne opracowania związane z historią miasta. Szkoda, że administracja tego nie dostrzega. A panu Markowi raz jeszcze najserdeczniej dziękuję – za konsekwencję, tytaniczną pracę i wysiłek włożony w popularyzowanie historii Oleśnicy. Księdzu proboszczowi Wł. Ozimkowi – za świadomość historyczną i nieustanne starania renowacyjne przy mauzoleum Piastów, Podiebradów i Wirtembergów. Oby „Podiebradowie w dziejach Księstwa Ziębicko-Oleśnickiego 1495-1647” byli początkiem dłuższej współpracy obu tych ludzi, bardzo oddanych naszemu miastu i jego historii.

UWAGA AKTUALIZACJA 29.10: jak sądzę niniejszy tekst mógł również przyczynić się do zrealizowania wystawy w ratuszu oraz przeprowadzenia w nim promocji książki pana Marka. Za stroną www.olesnica.pl:

„W holu Urzędu Miasta Oleśnicy można oglądać wystawę „Pamięci Podiebradów. Oleśnica i księstwo w latach 1495-1647”. Dzisiaj odbędzie się także promocja książki dra Marka Nienałtowskiego.

Wystawę można oglądać do jutra włącznie w holu ratusza (II p.). Jej celem jest ukazanie dziejów naszego miasta i powiatu poprzez pryzmat historii rodu Podiebradów, panujących w księstwie oleśnickim w latach 1495-1647. 

Dzisiaj o godz. 12.30 w ratuszu odbędzie się również promocja książki autorstwa dra Marka Nienałtowskiego pt. „Podiebradowie w dziejach księstwa ziębicko-oleśnickiego 1495-1647. Będzie to okazja do zakupu wydawnictwa (30 zł)”.

Szkoda, że od właściwego czasu, w jakim powinna odbyć się taka promocja, minął miesiąc. O formie (wystawa jeden dzień, na II piętrze bez windy, informacja o promocji w dniu promocji) nie będę się rozpisywał. Poniżej w komentarzach wszystko zostało już napisane.

Mimo wszystko, pozdrawiam ratuszowy dział promocji. Dobre i to.

UWAGA AKTUALIZACJA 27.11: Pan Marek został zaproszony na posiedzenie Rady Powiatu w dn. 25.11.2013. Miał okazję zabrać głos i podpisywać książki. Spotkaniu w starostwie towarzyszyła ekspozycja części wystawy o rodzie Podiebradów. Okazuje się, że można zrobić promocję wartościowej pozycji również w urzędzie, wobec radnych i gości, a nawet – o zgrozo – udzielić głosu autorowi książki.

Powinienem odnieść się do analogicznego wydarzenia w ratuszu sprzed miesiąca, ale dochodzę do wniosku, że nie ma sensu. Nie wiem po prostu, czy mamy do czynienia z umysłowym niedołęstwem, czy ze złą wolą decydentów z rynku.

Zresztą, szczegóły znajdują się w komentarzach.

3 Cze

(Nie)zmienny lęk przed zmianami

Ostatnio, zajęty sprawami natury osobistej i zawodowej, niczego nowego nie napisałem. Smętnie mrugający na pustej stronie kursor zachęcał wprawdzie do publikacji kolejnych propozycji dotyczących miasta, jednak stwierdziłem, że jeszcze przyjdzie czas, aby strategię dla Oleśnicy przedstawić całościowo. Dzisiejszy wpis musiał jednak powstać, bo w przychodni przy Hallera spotkałem niedawno Elektorat.

Elektorat był płci żeńskiej, miał około siedemdziesiąt wiosen i w sposób absolutnie otwarty głośno kontestował rzeczywistość społeczną, gospodarczą oraz polityczną w Polsce. Dowiedziałem się wielu interesujących szczegółów z życia elity narodu. Wbrew pozorom (szczególne nakrycie głowy), Elektorat nie wydawał się być apostołem prawd objawianych przez prezesa największej partii opozycyjnej, wręcz przeciwnie. Klasa polityczna obrywała solidarnie, boleśnie i dogłębnie.

Przysłuchiwałem się wnikliwie, ze spuszczonym wzrokiem, gmerając w telefonie. Skupieni wokół Elektoratu pacjenci ze zrozumieniem kiwali głowami, ktoś tam próbował bronić Jarosława, ktoś coś dopowiadał i czas w kolejce do lekarza mijał całkiem szybko.

I nagle Elektorat wywalił z grubej rury, że najgorzej to jest w Oleśnicy.

Że sami złodzieje i cwaniacy, że bez znajomości niczego się nie załatwi, że wokół sama rodzina, koledzy i Bóg wie co jeszcze.

Elektorat się rozpędzał i perorował co raz szczegółowiej o jakiejś sprawie, której nie rozwiązano po jego myśli. Nieśmiało napomknąłem, że zawsze okazją do zmian są wybory. I tu niespodzianka: okazało się, że Elektorat na głosowania w Oleśnicy nie chodzi i generalnie mało go interesują kandydaci, programy i inne podobne drobiazgi. Dlaczego? Bo i tak „policzą głosy jak se chcą”, „im chodzi tylko o koryto”, „nowych złodziei nam nie trza” a w ogóle to „wszyscy kłamią”. Poczułem się wezwany do tablicy i próbowałem stanąć w obronie kandydatów, ale Elektorat rzucił tylko, że „wam, młodym*, same zmiany w głowie, to już lepiej niech będzie jak jest”, po czym zniknął za drzwiami gabinetu.

Myśląc więc o elektoratowym strachu przed ewentualnymi zmianami w naszym mieście, postanowiłem w dużym skrócie zakomunikować kilka punktów, gdyby wspomniane zmiany miały zaistnieć  za sprawą stowarzyszenia Dla Oleśnicy :

1)   oleśniczanie nie muszą się obawiać zmian, również w kontekście oddanych o użytku obiektów czy urządzeń, nawet, jeżeli  powstały w sposób niegospodarski. Nikt ich przecież nie zdemontuje, wiele rzeczy należy poprawić, ale to na inny temat;

2)   lokalne media, rozumiane w tym przypadku jako reklamobiorcy instytucji miejskich też mogą być spokojne: są najskuteczniejszymi komunikatorami i nawet jeżeli doszłoby do zmian w ratuszu, to UM nadal będzie potrzebował szerokich kanałów dostępu, aby  jak największa grupa mieszkańców mogła się zapoznawać z komunikatami czy ogłoszeniami lokalnej administracji;

3)  urzędnicy, nauczyciele, dyrektorzy szkół, czyli osoby bezpośrednio bądź pośrednio związane z obecną administracją zawodowo: bo niby czemu zmiana miałaby im zaszkodzić?

Jeżeli cokolwiek za sprawą Dla Oleśnicy miałoby się u nas zmienić, to nad przyszłością powinni zastanawiać się między innymi funkcjonariusze Straży Miejskiej i pracownicy Strefy Płatnego Parkowania. Uzasadnię to w niedalekiej przyszłości.

Aha, i jeszcze jedno na koniec: Elektorat wylazł z gabinetu wielce wzburzony i mrucząc pod nosem o mizerii usług medycznych rzucił na do widzenia, że co jak co, ale bez zmian na pewno zginiemy.

I bądź tu mądry, człowieku.

*) młodo to może ja i wyglądam. Dziękuję. Podpisano: prawie czterdziestolatek z trzecim dzieckiem w drodze i po kilkunastu latach w korporacjach na różnych stanowiskach, z kierowniczymi włącznie 😉

22 Maj

„Znaczenia” drukują fragment wspomnień Hansa G. Andersa w przekładzie Michała Skrzypka

Magazyn Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego „Znaczenia” opublikował fragment wspomnień Hansa Georga Andersa, mieszkańca przedwojennej Sobótki. Na język polski przełożył i całość zredagował jeden z założycieli stowarzyszenia Dla Oleśnicy, Michał Skrzypek.

Całość liczy ponad sto stron maszynopisu, ostatni numer „Znaczeń” przedrukował  rozdział „Od Zobten do Sobótki”. Wstęp napisała dawna promotorka Michała, dr Urszula Glensk:

„[…] Hans-Georg Anders urodził się w 1928 roku w Zobten (dziś: Sobótka). Tuż po wojnie opuścił to miejsce, jak niemal wszyscy Niemcy. Ale nigdy stąd nie wyjechał. Trochę jak Mickiewicz z Litwy. […] Zachęciłam go do napisania wspomnień […] narracja pamięci powstała. Tekst został przetłumaczony przez Michała Skrzypka. Ustaliliśmy, że tłumaczenie i redakcja naukowa będą częścią jego dyplomu. Pracował z wielką dokładnością i narastającym zainteresowaniem. Obronił się z wyróżnieniem.

Poniższy fragment opowiada o pierwszych powojennych miesiącach w Sobótce, choć wojna zaczęła się tu [dopiero] wtedy, kiedy dla innych [już] się kończyła.

[…] W sensie symbolicznym Hans nigdy nie wyjechał z Dolnego Śląska – pasjonuje go historia tego miejsca, stare mapy, perfekcyjnie posługuje się polskimi i niemieckimi nazwami. […] moje dzieci mówią o nim Hans Christian Andersen. Rzeczywiście, jest kimś ze świata baśni”.

Tyle ze wstępu U. Glensk.

Stowarzyszenie Dla Oleśnicy zwraca się z prośbą do wszystkich, którzy dysponują podobnymi świadectwami dotyczącymi Oleśnicy i okolic, lub znają żyjących jeszcze przedwojennych oleśniczan, o kontakt. Będziemy czynić starania o wydanie wspomnień. O ocalenie ich od zapomnienia, bo mogą mieć fundamentalne znaczenie dla historii naszego miasta. Może jest ktoś, kto Oleśnicy tak pięknie opowiada, jak Hans-Georg Anders o swojej Sobótce?

Dzięki uprzejmości Michała umieszczamy opublikowane w „Znaczeniach” fragmenty. Całość jest w dyspozycji M. Skrzypka i Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od Zobten do Sobótki

Wpis z kalendarzyka:

„25 maja: ludność Sobótki powraca z Kudowy”.

Większa część obywateli Sobótki powróciła – oczywiście pieszo – pod przewodnictwem burmistrza Schnabela. Nakazał on, aby kolumny wozów i rzesze piechurów czekały na drodze od strony Strzegomian koło tego, co zostało z posesji Franza Fischera, zaś sam z grupką „zwiadowców” poszedł do miasta ocenić sytuację: „Czy utworzono w mieście sowiecką komendanturę? Czy trzeba się tam zameldować?”

Moja siostra Marianne, która mieszkała z rodzicami w Kudowie od kwietnia, należała właśnie do takich „zwiadowców”. Ponieważ nasz dom był dość blisko od miejsca postoju transportu, Marianne zaraz przy nim była. Szarpnęła za klamkę, jednak drzwi były zamknięte. Spróbowała więc u Josefa Rothera – z tym samym skutkiem. Gdy wracała zrezygnowana, akurat wyszedłem przed dom. Można się domyślać, jak wielką czułem radość: nie mieliśmy o sobie żadnych wiadomości od przeszło czterech tygodni. Ostatni list wysłałem jeszcze z jednostki RAD w czasie wojny – z zupełnie innego świata! Radość była tym większa, że wraz z Marianne powróciła mama.

                Nasz dom przetrwał wojnę prawie bez szkód, tak jak większość budynków w górnej części Sobótki. Wyleciało kilka szyb, brakowało trochę dachówek, ale cóż to  w porównaniu ze zniszczeniami w dolnym mieście? Wewnątrz wyglądało to jednak jak po „wojnie siedmioletniej” i potrzebowaliśmy wielu dni, żeby uprzątnąć chociaż w połowie. Brakowało mnóstwa rzeczy, w tym mojego roweru i skrzypiec oraz rajtarskiego pistoletu i ładownicy, pamiętających jeszcze wojny śląskie[1]. Broń tę rodzice znaleźli w ziemi zaraz po nabyciu domu w 1929 roku,[2] a ja używałem jej potem w trakcie zabawy w Indian. I tak nie dało się tego strzelać… Meble zostały wszystkie,   z fortepianem włącznie. Dostaliśmy za niego potem kawałek wołowiny…

            Ogród zasłoniły wysokie pokrzywy, a wzdłuż płotu posesji Klosego ciągnął się rząd dziesięciu dołów strzeleckich. Najwyraźniej zaraz po szturmie na początku maja, Rosjanie musieli się u nas w ogródku okopać i tu oczekiwali na niemieckie kontrnatarcie. W dołach leżały jeszcze porozdzielane części naszych materaców, znalazłem też parę granatów. Jabłonka była rozdarta, najprawdopodobniej właśnie z powodu ostrzału z granatnika.

W jednym z dołów była usypana pryzma ziemi. Kiedy chciałem ją wyrównać okazało się, że leżał pod nią martwy rosyjski żołnierz. Pochowaliśmy go pod murem miejskim.

Co do naszych odczuć, to muszę przyznać, że czuliśmy się… „uwolnieni”! Całkiem bezpiecznie moglibyśmy sobie teraz słuchać BBC, tyle, że nie mieliśmy już żadnego radia. Nie było obowiązku szkolnego – nie było bowiem szkół!

Nasze myśli krążyły przede wszystkim wokół pytania „Co będziemy dzisiaj jedli?” „Jak się nasycić?” Prośba do Stwórcy: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” stała się bardzo aktualna i do bólu rzeczywista, bowiem chleb stał się niemal nieosiągalnym rarytasem. Stodoły w czasie walk spłonęły, a wraz z nimi zapasy zbóż. Mięso? Nie do pomyślenia! W lutym, gdy zbliżał się front, chłopi rozwiązali bydło i wygnali je ze stajen. Była zima… teraz wszędzie leżały zwierzęce trupy. Czasami trzeba było zabić konia, ustawialiśmy się wtedy w kolejkę przed zakładem rzeźnika Schadecka na Bergstrasse 5. Kto zjadłby wcześniej koninę? Ratowały nas też stare ziemniaki, które wciąż leżały w piwnicach. Dzięki garstce mąki i kopru z ogródka mama „wyczarowywała” nam posiłki. Na szczęście pojawiły się już pomidory, ogórki i owoce w ogrodzie, wszystko to pozwalało zaspokoić głód. Doskonale pamiętam w jaki sposób po raz pierwszy po wojnie najadłem się do syta: w Hubertushofie[3], około 12 kilometrów za Sobótką, była najbliższa cukrownia. Tam składowano wysuszone wysłodki buraczane[4]. Kobiety (mężczyźni musieli pracować) chodziły pieszo z wózkami i przyciągały w ten sposób pełne worki. Gotowano z tego syrop buraczany. Pewnego dnia mama nasmażyła placków ziemniaczanych, które zjedliśmy polane syropem. Spałaszowałem szesnaście sztuk! Sensacją był jednak pierwszy tłuszcz: olej rzepakowy! Na polach Rogowa zakwitł rzepak. Właścicieli nie było i nikt nie zadbał o zbiory. Nikt, poza kobietami, które wyposażone w wózki, pałatki i worki udawały się do tej wioski, gdzie wyrywały rzepak z ziemi rękoma, następnie otrząsały owoce żółtej rośliny do pałatek. Mełły wszystko na miejscu, niczym w epoce kamienia łupanego. Rzepakowe kuleczki rozdrabniano potem w domu w młynku do kawy, następnie ogrzewano nad parą w płóciennym woreczku, by w końcu wycisnąć jego zawartość w prasie do bielizny. Wtedy zaczynała płynąć złotożółta oliwa. Teraz mogliśmy nawet przysmażyć ziemniaki! Pamiętam, że do tego, co pozostało w prasie, mama dodała odrobinę mąki i sporo syropu buraczanego, następnie upiekła z tej masy ciasto. Z początku smakowało dosyć osobliwie, ale naprawdę można było się najeść.

W myśl starego powiedzenia, że „potrzeba uczy się modlić”, na nabożeństwach było bardziej tłumnie niż w czasie wojny. Ponadto niektórzy dawni towarzysze partyjni przekonali się, że Hitler nie był znowu taki największy. Pod koniec maja chodziliśmy już na majówki do leśnej kapliczki, a niedzielne msze odprawiane były przez proboszcza Machunze i kapelana Thönelta w nieznacznie zniszczonym kościele św. Anny.

Wodociągi w Sobótce w większej części pozostały nietknięte, więc nie było problemów z piciem: mięta rosła w ogródku, liście lipy na drzewach. Dostawy prądu także wznowiono dosyć szybko. Mimo to szalał tyfus i czerwonka. Nie było żadnego lekarza, ludzie leczyli się sami węglem. Również tata zachorował na czerwonkę, po chorobie ważył zaledwie 55 kilogramów.

Ton w mieście nadawali teraz komuniści. Było to kilku nieszkodliwych, starszych ludzi, którzy zostali upoważnieni do reprezentowania władz przez rosyjskie zwierzchnictwo[5]. Jako symbol ich rangi nosili na ramionach czerwone opaski, pamiętam, że do każdego zwracali się per „ty”. Naturalnie dotychczasowy burmistrz – Schhnabel – nie miał już za wiele to powiedzenia, władzę sprawował Niemiec (?)  znad Wołgi, o nazwisku – o ile dobrze sobie przypominam – Marcinkowsky[6].

Pewnego dnia ogłoszono postanowienie o powszechnym obowiązku pracy. Wszyscy mężczyźni musieli stawić się na rynku. Kolega z WPZ, Hubertus Sandmann, którego ojciec był murarzem, poradził mi, żeby dołączyć do ekipy murarskiej. Tak też uczyniłem i zostałem pomocnikiem na budowie. W końcu i tak nie uruchomiono jeszcze żadnej szkoły.

Już w czerwcu przybyli do miasta pierwsi Polacy[7]. Najpierw były to zalążki polskiej administracji wraz z milicją, następnie ludność wiejska z zagarniętego przez Rosjan wschodu. Któregoś dnia stanął u nas w progu młody człowiek w milicyjnym mundurze. Był to Henryk Majczyk, który wyjaśnił, że od teraz jest panem w tym domu. Bogu dzięki nie miał rodziny, wiec zajął jedynie salon i gabinecik obok. Naszej czwórce pozostały zatem do dyspozycji dwie sypialnie i kuchnia. Do państwa Klose wprowadził się za to spokojny, starszy człowiek z rodziną. Przyszedł do nas kiedyś i próbował porozmawiać z tatą, ale były z tym trudności, ponieważ tata nie mówił po polsku, a „pan” od sąsiadów znał tylko kilka zwrotów po niemiecku.

Wszelkiego rodzaju magazyny i składy były skonfiskowane, a następnie dozorowane przed grabieżą. Dotyczyło to także inwentarza: ostatnich dziesięć krów mlecznych umieszczono w stajni Maxa Scholza w dolnej części Reichenbacherstrasse. Nocami musiały być pilnowane… przez Niemców! Każdy człowiek był zobowiązany do  odsłużenia swojej „nocki”.

                Dużym problemem był brak odzieży. Domy były doszczętnie splądrowane,                a tego, co przetwało (tak jak w naszej zakopanej skrzyni) nie nosiliśmy, żeby nie wzbudzić podejrzeń u naszych nowych „panów”. W pracy już w ogóle musiałem wyglądać jak włóczęga. Tym bardziej zdumiałem się, gdy polski burmistrz zaproponował mi nawet krzesło, kiedy wniosłem mu wapno czy cement z magazynu.

Wpis z kalendarzyka:

„29 czerwca 1945: Sobótka będzie ewakuowana!”

Nie wiedzieliśmy niczego o efektach postanowień podjętych w Poczdamie, nie mieliśmy też radia, a gazety jeszcze się nie ukazywały. Tego dnia milicjanci chodzili od domu do domu i nakazywali ludziom niezwłoczne stawienie się na rynku w celu wymarszu na zachód. Wyruszyliśmy więc z tatą (mama z Marianne były jeszcze w Kudowie), ciągnąc ręczny wózek wypełniony najpotrzebniejszymi rzeczami. Nagle z tłumu wyłonił się Hubertus Sandmann, z którym pracowałem na budowie i powiedział, że murarze będą jeszcze w Sobótce potrzebni, wobec czego nie podlegają obowiązkowi opuszczenia miasta. Odetchnąwszy z ulgą wróciliśmy do domu. Nocą wróciły też mama i Marianne, bardzo zaniepokojone, ponieważ dowiedziały się po drodze, ze wszystkich Niemców wypędzono! (siostra dostała nawet ataku kolki wątrobowej i w Strzegomianach, leżąc w rowie, skręcała się z bólu). Oczywiście obie nie posiadały się z radości, że mimo wszystko wciąż jesteśmy w domu.

Po około tygodniu pierwsi „wypędzeni” wrócili do miasta. Milicyjna eskorta gnała ich na zachód od wioski do wioski. Pewnego poranka okazało się, że… straże zniknęły! Zawrócili więc i powoli, z olbrzymim wysiłkiem, doszli do Sobótki. Swoje domy zastali splądrowane.

Wpis z kalendarzyka:

10 sierpnia 1945: Klaus Klar zginął na minie.

Z obu stron Czarnej Wody, pomiędzy Sobótką i Rogowem, od połowy lutego do maja miały miejsce najcięższe walki. Łąki po obu stronach rzeczki zaminowano i w tym obszarze dochodziło tuż po wojnie do wielu tragedii. Ofiarami byli zarówno Polacy, jak    i Niemcy, tak jak Klaus, zaledwie czternastoletni chłopiec.

                Któregoś dnia szliśmy w grupie do pracy. Taszczyliśmy, jak zawsze, wózek ze sprzętem i cement wraz z wapnem. W pewnej chwili jakiś milicjant skierował nas jednak w kierunku „granicy” (tak nazywaliśmy płynącą pomiędzy Sobótką a Rogowem Czarną Wodę), aby ratować kogoś, kto wszedł na minę. Zważywszy na to, że podobnych ładunków zakopuje się więcej niż jeden, akcja ta była niebezpieczna dla naszego życia. Obróciliśmy więc wóz tyłem na przód i manewrując dyszlem posuwaliśmy się do przodu. W ten sposób w razie spotkania miny w powietrze wyleciałby wóz, nie my. Na nasze szczęście ktoś już pomógł ofierze (jakiemuś Polakowi) i nie musieliśmy zapuszczać się dalej w ten niebezpieczny rejon.

            Pamiętam, jak kiedyś latem ktoś zawołał mnie na ulicy. To był Johannes Schote, kolega z WPZ i późniejszy kompan z baterii przeciwlotniczej. Leżał w furmance na sianie i na powitanie pomachał mi kikutem nogi. Okazało się, że Johannes przeżył służbę w naszym Heimatflaku we Wrocławiu bez większych ran. Nie chciał trafić do sowieckiej niewoli i wraz z dwoma towarzyszami, Grunertem i Eberhardem Schmidt-Cassdorfem, wymknęli się z opanowanego przez Rosjan Wrocławia. Dotarli bardzo blisko Sobótki, widzieli już miasto w świetle księżyca, ale przechodząc przez druciany płot stanęli na minach i wylecieli w powietrze. Nie wiedzieli, że ów płot otaczał zaminowany obszar… Eberhardowi się udało i pobiegł do najbliższej wioski po pomoc. Wrócił z taczką, na której chciał przewieźć rannych, jednak tym razem także i on wszedł na minę. Znów dopisało mu wielkie szczęście, ponieważ wybuch miny zniszczył jedynie taczkę. Chłopak ponownie pobiegł po pomoc… i więcej już go nie widziano. Jacyś ludzie przetransportowali Johannesa do rosyjskiego lazaretu, gdzie amputowano mu nogę do kolana.

            Najgorsza w tych „polskich czasach” była absolutna niepewność. Człowiek czuł się jakby stąpał przez grzęzawisko: każdy krok był niewiadomą. Do kościoła św. Anny chodziliśmy najkrótszą drogą, przez promenadę, wzdłuż cmentarza (dzisiaj jest to Aleja Św. Anny). Podczas przejścia przez miasto trzeba było się liczyć z tym, że którykolwiek Polak czy Rosjanin mógł Niemca zatrzymać i przymusić go do jakiejkolwiek pracy. Pewnego dnia wtargnęło do naszego (czy jeszcze?) domu kilku milicjantów i pod pretekstem ukrywania broni i radia urządzili rewizję. Tata musiał przerzucić zapas węgla, jaki mieliśmy w szopie. Uczynił to z wielkim trudem, ponieważ w wyniku przejść jeszcze z I wojny światowej pozostało mu tylko jedno płuco, o chorym sercu nie wspominając. Problem polegał jednak na tym, że pod stertą węgla leżała nasza krócica[8], z której strzelaliśmy latem do szpaków obsiadujących wiśnie. Bogu dzięki milicjanci niczego nie odkryli, ale po tym przeszukaniu dom wyglądał tak, jak po naszym powrocie w maju.

            Pamiętam, że gdy w moje urodziny siedzieliśmy razem z Franzem Fischerem, Hubertem Adamitzą, Rudolfem Klennerem i Franzem Klose, przyszedł nasz „pan”, Henryk, i wydało mu się, że spiskujemy. Wściekł się bardzo, a że był kompletnie pijany, z wielkim trudem udało nam się go udobruchać. Przypominam sobie, że jak mama zachorowała zimą na grypę, podał jej – jako lekarstwo – szklankę wódki! Innym razem odkrył w rodzinnym albumie fotografię naszego kuzyna, Arthura Andersa, w czarnym mundurze wojsk pancernych. Ujrzeliśmy potem to zdjęcie, a w zasadzie wyciętą twarz, przyczepione do kuchennej ściany. Okazało się, że Majczyk z powodu czarnego munduru  uważał kuzyna Arthura za esesmana. Cóż, gdybym miał jednym zdaniem opisać naszego „pana”, napisałbym po prostu, że był on właściwie nieobliczalny.

            Poszedłem kiedyś do Thammów. Mieszkali wówczas w kamienicy Reimanna obok hotelu „Zum Goldenen Krone”, ponieważ ich dom oraz lokal firmy zegarmistrzowsko-jubilerskiej przy Strehlenerstrasse spłonęły. Georga, najstarszego syna państwa Thammów, uczyłem angielskiego. To był bardzo dochodowy interes, ponieważ zegarmistrz zarabiał wówczas bardzo dobrze, a przy nim, w skromnym udziale, także    i ja. Tego dnia panowało u Thammów silne poruszenie. Pani Thamm aż się trzęsła. Okazało się, że był u nich jakiś rosyjski żołnierz. Przeszukał szafki w kuchni, powyciągał wszystkie szuflady, wyrzucając ich zawartość. Następnie chwycił najdłuższy nóż  i rzucił się na Georga, wrzeszcząc: „Polski?!” Potem po prostu odszedł. To był w ogóle dosyć dziwny dzień. W tej sytuacji o lekcji angielskiego nie było już mowy, więc wróciłem do domu. Zastałem mamę bardzo wzburzoną:

– Ledwo wyszedłeś i przyszedł jakiś Rosjanin. Pytał o Majczyka, ale go nie było. Nie namyślając się wiele włamał się do pokoju Henryka i chyba czegoś tam szukał. Po chwili wyszedł klnąc pod nosem…

Do dziś nie wiem, o co wtedy chodziło.

Innym razem stałem w ogrodzie koło płotu od strony domu Klosech. Nagle poczułem za plecami czyjąś obecność. Był to ruski sołdat w mundurze czołgisty. Chwała Bogu, karabin wisiał mu na plecach, ale mimo to nie wiedziałem, co zamierza. Powiedział coś do mnie, oczywiście po swojemu. Po niemiecku rozumiał mniej więcej tyle, co ja po rosyjsku: czyli poza „Wojna kaput, do domu!” absolutnie nic. Nasza rozmowa polegała więc na gestykulacji i domysłach. W pewnej chwili Rosjanin sięgnął do kieszeni spodni i wyciągnął garść machorki. Z drugiej kieszeni wystawała mu „Prawda”. Oderwał kawałek gazety i pokazał mi, w jaki sposób skręcić papierosa. Po chwili zapaliliśmy, można by rzec, „fajkę pokoju”. Jestem bardzo wdzięczny temu „Iwanowi” za ludzki gest. Mam nadzieję, że dobrze mu się powodzi, gdziekolwiek jest – pomiędzy Moskwą a Kamczatką!

Na początku listopada zamknięto większość dawnych „towarzyszy partyjnych”, a przy tym także mojego szefa z budowy, Bertholda Sandmanna oraz jeszcze jednego kompana z murarskiej ekipy, Benthuesa, który przed wojną był adwokatem.    Z tego co wiem, w sobóckim areszcie potraktowano zatrzymanych bardzo źle, następnie przetransportowano ich do Wrocławia na Kletschkaustrasse. Pan Sandmann leżał potem długo w szpitalu w Sobótce, z czego przez trzy tygodnie nieprzytomny walczył ze śmiercią. Naszego sąsiada, Georga Klosego, który – podobnie jak tata – nigdy nie był  w NSDAP, milicjanci zatrzymali bez podania jakichkolwiek zarzutów. Zwolniono go po trzech dniach. Lepiej nie pytać, w jakim był stanie… Zrozumiałem, że nad Niemcami pojawiło się nieprzewidywalne zagrożenie.

Pomimo nieprzychylnej rzeczywistości próbowaliśmy kształtować nasze życie w wartościowy sposób. W tym celu podejmowaliśmy rozmaite aktywności, związane najczęściej z Domem Św. Ignacego albo kościołem parafialnym, o czym wspominałem już wcześniej[9].

Pod koniec lata zmieniło się szefostwo naszej ekipy budowlanej. Pojawił się „Błękitek”. Był to młody Polak, który twierdził, że jest inżynierem budowlanym. Zarządzał obiema ekipami, czyli murarską i dekarską. Nie pokazywał się bez szykownego, jasnoniebieskiego kapelusza z weluru, stąd właśnie wzięło się jego przezwisko. Mniej więcej od tego momentu dostawaliśmy nawet wypłatę: 50 złotych tygodniówki, co wystarczało akurat na chleb. Pewnej soboty, czyli w dzień wypłaty, „Błękitek” nie pojawił się w pracy. Po prostu przepadł – z naszymi pieniędzmi!

A jak zakończył się 1945 rok?

Zrealizowaliśmy zlecenie, którego rezultaty widoczne są do dzisiaj. Ale po kolei…

W 1813 roku we Wrocławiu utworzono korpus ochotników[10], którego centrum rekrutacji znajdowało się w zajeździe przy ulicy Schmiedebrücke[11]. Korpusem tym dowodził baron von Lützow[12], a jego formowanie odbywało się w Sobótce. Przed wyruszeniem na wojnę z Napoleonem żołnierze zostali pobłogosławieni w kościele w Górce. Dlaczego nie w Sobótce? Ponieważ nie było u nas jeszcze kościoła ewangelickiego, ale za to sto lat później odsłonięto przy wschodniej ścianie świątyni parafialnej pomnik ku czci wojska Lützowa. Autorem monumentu był wrocławski artysta, profesor von Gosen[13]. Rzeźba przedstawiała modlącego się jeźdźca z korpusu Lützowa[14], dosiadającego nadnaturalnej wielkości dzianeta. Całość stała na granitowym cokole z dwiema tryskającymi wodą lwimi głowami.

Polak kierujący wykonaniem zadania, pan Letwont, zwołał naszą grupę na 31 grudnia[15]. Okazało się, że będziemy rozbierać pomnik. Kiedy udało się tego kamiennego olbrzyma odchylić za pomocą wyciągarek o około 30 stopni, wlazłem po drabinie na górę i założyłem jeźdźcowi pętlę na szyję.  Za drugi koniec ciągnęła na dole grupa Niemców, których chłostał przy tym polski nadzorca. Figura powoli zaczęła się pochylać, w końcu z przeraźliwym łoskotem grzmotnęła o granitowy cokół, roztrzaskując się przy tym na kilka części. Ten dźwięk pamiętam do dziś…[16]

Pomimo pracy w sylwestra udało nam się jednak powitać Nowy Rok razem. Pamiętam, że Franz Fischer życzył mi… dalekiej podróży!

Zimą na budowach nic się nie działo. W lutym przeszedłem do ekipy dekarskiej, w której pracowali majster Barth, Paul Kluge, Jonas, Alfred Bittner (mistrz blacharski) oraz Huber Adamitza i ja – jako pomocnicy. Pierwszym zadaniem dla tej brygady była reperacja dachu w Domu Strzeleckim[17]. Zlecenie wykonaliśmy brodząc w śniegu. Poza tym nasza praca polegała na naprawianiu uszkodzonych w czasie wojny dachów w domach naszych nowych „panów”. Najbardziej ciekawym zadaniem było jednak czyszczenie wnętrza kominów browaru w Górce. Odziani w kąpielówki, z workami na głowach, trzymając miotły z chrustu, posuwaliśmy się wewnątrz komina dzięki uchwytom na samą górę – aż mogliśmy wyjrzeć na zewnątrz z samego wierzchołka. To była ciężka robota, ale dostawaliśmy za to porządny obiad i nawet piwo!

Mam pamiątkę po majstrze dekarskim Barthu: skórzany portfel, którego nadal używam przyjeżdżając na Śląsk. Idealnie pasuje do polskich pieniędzy! Portfel ów dostałem od niego w zamian za sweter Wehrmachtu, który był za duży i na mnie, i na tatę (w ostatnich dniach wojny jakiś żołnierz wymienił go u nas na cywilne łachy). Takie to już były czasy, że kiedy czegoś nie dało się kupić, można było to zdobyć poprzez wymianę.

Najstraszniejsze, co przeżyłem w ciągu tego powojennego roku, zdarzyło się 17 maja 1946. Wracaliśmy około wpół do ósmej z Franzem Fischerem i Peterem Hartmanem z majówki. Koło bramy domu Georga Klosego tłoczyła się grupa ludzi, żywo   o czymś dyskutując. Dowiedzieliśmy się, że w rowie obok willi Beyerów leży broczący krwią mężczyzna. Był to „Papa” Kneifel, emerytowany nauczyciel przyrody w WPZ. Pobiegliśmy natychmiast we trójkę do szpitala po nosze. Nie mogę, wręcz nie chcę opisywać wyglądu naszego starego profesora…

Mały, siedmioletni wówczas Peter Klose opowiedział, że Papa Kneifel siedział sobie na ławce przy promenadzie. Tam napadło na niego dwóch Polaków, którzy go – starego, bezbronnego człowieka – dotkliwie pobili, a potem wielokrotnie ugodzili nożami, następnie wrzuciwszy do rowu – uciekli.

Zanieśliśmy ciężko rannego do szpitala. Jakież było nasze zaskoczenie, gdy nie chciała nas wpuścić katolicka, niemiecka (!) zakonnica, ponieważ nie mieliśmy… pozwolenia od polskiego burmistrza!

Koło 22.30 w wyniku odniesionych ran profesor Kneifel zmarł. Dwaj polscy lekarze, którzy się nim zajmowali, ustalili poza obrażeniami wewnętrznymi 41 ran zadanych przez pchnięcie nożem. Nic mi nie wiadomo na temat schwytania sprawców.

Wojna skończyła się ponad dwanaście miesięcy temu. Nam wciąż nie przysługiwały żadne prawa…

Przekład, opracowanie i przypisy: Michał Skrzypek


[1] Trzy wojny w latach 1740-1763 pomiędzy habsburską Austrią a Prusami Hohenzollernów. W ich wyniku większość Śląska, wraz z ziemią kłodzką, znalazła się w państwie pruskim.

[2] Autor wcześniej pisał, że jego rodzice ów dom odziedziczyli (patrz też: „Willa Partschów”).

[3] Pustków Żurawski, wieś w gminie Kobierzyce, do 1937 r. nazywała się Puschkowa

[4] Produkt uboczny w przemyśle cukrowym, wysłodki znajdują zastosowanie jako pasza dla bydła.

[5] „Do organizacji życia podbitej ludności i zwycięzców konieczne było nawiązanie kontaktu między komendantami radzieckimi w powiatach a przedstawicielami miejscowej społeczności. Często byli to dawni urzędnicy lub ujawniający się gdzieniegdzie niemieccy komuniści i antyfaszyści. Niemieckie zarządy działały w Dzierżoniowie, Ząbkowicach, Kłodzku, Bystrzycy, Wałbrzychu i Kamiennej Górze. Istniała tam nawet niemiecka milicja (…) Zmiany granic nie były jeszcze określone, nie wiedziano o nich lub nie wierzono w nie, a kontakty pomiędzy komendantami  i przedstawicielami Niemców łudziły tych ostatnich, że ziemie te stanowią po prostu tereny okupowanych Niemiec. Po zakończeniu wojny Rosjanie mieli odejść na wschód”. M. Ruchniewicz, Dolny Śląsk w latach 1945-2005, [w:] Dolny Śląsk. Monografia historyczna, red. W. Wrzesiński, Wrocław 2006, s.639.

[6] Niemcy nadwołżańscy byli potomkami zesłańców wywiezionych w głąb carskiej Rosji. Centralnym ich skupiskiem było miasto Pokrowsk (od 1924 r. Engels). W obrębie Związku Radzieckiego utworzyli Autonomiczną Socjalistyczną Republikę Radziecką Niemców Nadwołżańskich (Autonome Sozialistische Sowjetrepublik der Wolgadeutschen ), liczącą  w 1941 r. ok. 600.000 mieszkańców, z czego dwie trzecie było pochodzenia niemieckiego. Na terenie Polski pojawiali się jeszcze w czasie okupacji, zajmując gospodarstwa po wysiedlonych Polakach. Bogdan Hasiński z Gostynia wspomina to tak: „W 1941 roku zaczęły się masowe wywózki Polaków z miasta  i wsi do Generalnego Gubernatorstwa. Na ich miejsce, szczególnie na wsiach, przybywały tabuny brudnych pseudo-Niemców (…) pod koniec 1941 r. zaczęły napływać całe watahy Wolgadeutsche (…) Całe to tałatajstwo było szczególnie wredne, z wszystkimi nawykami ruskiego kraju, w którym się wychowywało. To oni, nie znając nawet dobrze niemieckiego, wyzywali nas „verfluchte Polen” i kopali. Były to szczeniaki w naszym wieku, łażące w takt werbli i trąbek, ubrane w te ich mundurki Hitlerjugend” (B. Hasiński Wspomnienia z wojny 1939-1945, cz. IV [w:] Nowa gazeta gostyńska, nr 24/09, s.8).

[7] Wg oficjalnych danych pierwsi polscy osadnicy przybyli już 28 maja 1945 (www.sobotka.pl/kalendarium_historyczne, stan na dzień 29 czerwca 2009 r.).

[8] Historyczna broń palna, jej cechą charakterystyczną była krótka lufa.

[9] por. rozdziały „Dom rekolekcyjny Św. Ignacego” i „Kościół Św. Jakuba”.

[10] Freikorps.

[11] dzisiaj: ul. Kuźnicza.

[12] Ludwig Adolf Wilhelm von Lützow (1783-1834) rozpoczął formowanie swojego freikorpsu 3 lutego 1813 roku w odpowiedzi na odezwę cesarza Fryderyka Wilhelma III. Korpus wyruszył z Rogowa 27 marca 1813 r. Oddział składał się głównie z młodych ludzi, a najbardziej znanym był poeta Theodor Körner, adiutant von Lützowa, który poległ 26 sierpnia 1813 r. (w Sobótce Körner zatrzymał się w domu przy Schweidnitzerstrasse, dzisiaj znajduje się tam tablica upamiętniająca ten fakt). Korpus von Lützowa specjalizował się w działaniach zaczepnych i partyzanckich wobec oddziałów francuskich. Został rozbity w czerwcu 1813 roku, samego dowódcę uznano jednak za bohatera narodowego i najsłynniejszego oficera w czasie wojny z Napoleonem. Barwy korpusu: czarne mundury, czerwone wypustki i złote guziki stanowią dzisiaj barwy narodowe Niemiec.

[13] Theodor von Gosen (1873-1943), rzeźbiarz i medalier niemiecki, profesor Królewskiej Szkoły Sztuki we Wrocławiu (1905-1932).

[14] „Der betende Lützower”, sam autor pracę nad pomnikiem wspominał tak: „Od roku 1910 do 1913 zajęty byłem wielkim jeźdźcem dla Sobótki. Abstrahując od niezwykle trudnego zadania, jakie stanowi postać jeźdźca, zwłaszcza, że nie miałem w tej materii żadnego doświadczenia, praca była także z czysto technicznego punktu widzenia niezwykle złożona. Wysoki na prawie 4 metry jeździec został wykuty       z jednej bryły. Ciężko było uzyskać odpowiedni nienaruszony blok skalny. Cztery takie bloki wydobyto  z kamieniołomów z okolicy Würzburga, zanim uzyskano odpowiedni. Kolejny problem stanowił transport. Przewóz koleją nie przysporzył szczególnych kłopotów, ale przetransportowanie głazu z dworca w Sobótce do położonego na wzniesieniu kościoła nie było proste. Z kamieniołomów w Radkowie trzeba było sprowadzić ciężki wóz z szóstką koni, podeprzeć wszystkie mosty na drodze, ją zaś samą – jako że działo się to zimą i było ślisko – wysypać piaskiem. Najtrudniejsze było ustawienie bloku kamiennego na wąskim, szerokim tylko na metr postumencie. (…) Wokół bloku w Sobótce zbudowano następnie szopę z desek, w której potem wraz z trzema kamieniarzami całymi miesiącami wykonywałem pracę w kamieniu.” (T.von Gosen, Autobiografia [w:] Jan Sakwerda, Theodor von Gosen. Medale, Wrocław 1993, s.16-17, tłum. W. Bielik)

[15] Autor dodaje, że członkiem ekipy był również rzeźbiarz o nazwisku Allert. Niestety nie udało mi się odnaleźć informacji nt. tego artysty.

[16] Historia o rozbiórce pomnika jest o tyle ważna, że różne źródła ( m.in. strona internetowa Ossolineum: www.oss.wroc.pl/dobrzyniecki) jako datę rozbiórki podają rok 1948. Ponadto krąży plotka, jakoby figura nie uległa zniszczeniu i zakopano ją gdzieś w całości.

[17] Schützenhaus – strzelnica.