27 Lis

Apel

Nomenklaturowe szaleństwo trwa w najlepsze. Jutro nasi radni mają głosować nad nazwami parków i rond w naszym mieście. Jeśli chodzi o  ronda, to mamy do czynienia ze swoistą gigantomachią,  a dyskusja na ich temat przybrała rozmiary niewspółmiernie duże w porównaniu do przedmiotu debaty, czyli rond. To tylko ronda! Być może za jakiś czas przedstawię swoje zdanie na ten temat. Natomiast jeśli chodzi o nazewnictwo naszych miejskich parków, pan dr Marek Nienałtowski – wielki miłośnik historii, który swoją pasją i miłością zaraził już dziesiątki osób – wystosował apel do radnych. Trudno się nie zgodzić z przedstawioną w nim argumentacją.

Szanowni Państwo Radni

Prawdopodobnie podejmiecie państwo decyzję o nazwach parków oleśnickich w oparciu o propozycje i głosowanie zawarte na witrynie Urzędu Miasta w dziale Sonda Społeczna. Wg mnie nie są to przemyślane propozycje. Kilka lat wcześniej należało przy ustalaniu nazw stosować się do Zarządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z 28 czerwca 1968 r., które wyraźnie mówi jakie czynniki należy zbadać i uwzględniać przy nadawaniu nazw ulic, placów, parków itp. Rozporządzenie to, niestety, jest nieaktualne od 2004 r. natomiast zasady przy tym stosowane (metodologia) są ciągle aktualne. Niektóre miasta (np. Koszalin w 2007 r.) przyjęły zalecenia z powyższego zarządzenia jako wytyczne nadawania nazw w mieście, w postaci uchwały. Może i należało to zrobić w Oleśnicy?

Pierwsze zalecenie w Zarządzenia Ministra dotyczyło – zbadania starych map. Okazało się, że nikt z zgłaszających nazwy parków nie zbadał nawet najnowszych map. Podano propozycję nazwania parku przy ul. Wały Jagiellońskie jako Park Zamkowy. Na planie miasta już istnieje Park Zamkowy (przy zamku oleśnickim od ponad 300 lat). Nazwa jest pod ochroną konserwatora zabytków i nie można nią objąć innego parku. Jak słyszałem, chcecie przyjąć tę nazwę, gdyż w głosowaniu na witrynie UMO jest na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu uplasowała się nazwa Park Wały Jagiellońskie. Pojęcie Wały Jagiellońskie jest wynikiem propagandy z lat powojennych. Wymyślone nazwy propagandy „komunistycznej” nie powinny być przyjmowane. Niczym ta nazwa nie wiążę się z Oleśnicą i Śląskiem.

Najwięcej głosów na nazwę parku przy ul. Brzozowej ma propozycja Park Nad Stawami. Nikt nie sprawdził jak ten park był nazwany po 1945 r. Na planie Oleśnicy z 1948 r. miał nazwę Park Miejski. Czyli ówczesna Rada Miasta nadała go jakimś rozporządzeniem (potem już nie wydawano planów miasta i mieszkańcy zapomnieli). Chcąc zmienić nazwę na Park Nad Stawami należałoby chyba unieważnić poprzednie rozporządzenie RM. Podobnie myśli radny W. Piechówka. Należałoby również sprawdzić ile jest tych stawów? Od lat 60-ych jest w parku jeden staw (poprzednio były dwa). Czy Państwo chcecie używać nazw zawierających nieprawdziwe fakty?

Zanosi się na to, że trzy parki będą miały nazwy przylegających do nich ulic. Powyżej wspomniane Zarządzenie Ministra wręcz zakazywało takiej działalności (nie powinny w mieście istnieć dwie jednakowe nazwy – ulicy i parku), Świadczy to także o ograniczeniu inwencji w szukaniu osób, zdarzeń z bogatej historii Oleśnicy lub nieznajomości, lub braku szacunku do niej. W mieście powinno być jak najwięcej różnych nazw. Obecnie, dzięki Internetowi, daje to dodatkową promocję. Nazwy winny nawiązywać do historii, geografii tego miejsca, dające do myślenia oraz chęci szukania źródła nazwy. Jest niezrozumiałe, że w Oleśnicy ulice, place, parki nie mają nazw książąt oleśnickich (np. Konrada I). Jest najbardziej dziwne, że park, który założył Karol II
(w skrócie Karol) nie może być, z powodu czyjejś fobii, nazwany Jego imieniem. Gdyby ktoś w mieście myślał kategoriami promocji – te nazwy byłyby także nadawane.

Jest również dziwne, że nazwano jeden skwer (Kombatantów Rzeczypospolitej), który miał przed wojną nazwę i Państwo chcecie pominąć nazwanie sąsiedniego, który przed wojną miał również nazwę.

Proszę Państwa o wstrzymanie się z nadawaniem nazw parkom i wykonanie ponownej, już przemyślanej, propozycji nazwy parków z udziałem także, oprócz RM, TPMO i MRM, osób niezależnych, mających odmienne zdanie.

Właśnie to Zarządzenie Ministra zakładało możliwość składania swoich propozycji nazw przez pojedyncze osoby. Ja nieodmiennie od wielu lat składam propozycję nazwy parku przy ulicy Wały Jagiellońskie – imieniem jego założyciela Karola II – w skrócie Park Karola.

Z poważaniem Marek Nienałtowski

Damian Siedlecki

Damian Siedlecki

Oleśniczanin z wyboru i zamiłowania.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle PlusYouTube

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *